Husniya är Salukiringens första klubbmästare

Husniya har blivit Salukiringens första Klubbmästare. och fått detta fina diplom! Klubbmästare tilldelas den som vunnit sin klass på SvSR utställning 6 ggr varav en måste vara officiell