Behzad ägs av familjen Moberg, Skärholmen

Behzad 8 veckor, foto Heidi Söderling
Behzad 8 veckor, foto Heidi Söderling.